Politica de Confidențialitate

eGES politica de confidențialitate

Citește cu atenție politica de confidențialitate înainte de a iniția orice acțiune pe eges.ro

www.eges.ro aparține societății Cloud Engine SRL

Ne vom referi mai jos la www.eges.ro sau Cloud Engine SRL ca ”noi”, iar termenii ”user” și ”utilizator” se referă la orice persoană fizică sau juridică care alege să primească comunicări de la noi prin completarea formularului de contact și care alege să își creeze cont pe site-ul nostru.

În scopul comunicării de marketing cu utilizatorul, ca și cu toți cei interesați de serviciile noastre, alegem să comunicăm prin intermediului telefonului sau emailului, care pot fi înregistrate în baza noastră de date prin completarea unui formular de contact. Pe baza completării de bună-voie a formularului de contact de către utilizator, ne asumăm dreptul de a contacta utilizatorul pentru a-i transmite oferte comerciale sau conținut ce l-ar putea interesa.

Menționăm că prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres în vederea colectării, prelucrării, stocării și arhivării datelor dvs. cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 (Regulamentul), privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prelucrăm date cu caracter personal în scopuri legitime de reclamă, marketing şi publicitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenţa şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Angajatii noștri, care prelucrează date cu caracter personal, au prevăzut în contractul individual de muncă şi în “fişa postului” o clauză explicită de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Nu transferăm date cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege si stocăm datele cu caracter personal pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pentru conformarea la prevederile legale în vigoare;

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare, asigurand un nivel de securitate corespunzător pentru reducerea si eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate şi, pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea sistemelor şi serviciilor de prelucrare.

Încălcarea securităţii datelor va fi comunicată în termenele stabilite de Regulament, fără întârzieri nejustificate, tuturor părţilor implicate aşa cum sunt acestea indicate de Regulament.

În cazul în care se înregistrează ca user și își creează un cont pe site-ul remarked.ro, utilizatorul este direct responsabil pentru validitatea datele pe care le înregistrează pe site, precum și pentru păstrarea secretă a parolei de acces în contul său creat pe www.eges.ro. Vă informăm că sunteti direct responsabil de datele cu caracter personal introduse și procesate pe site-ul nostru, noi neavând niciun control, nicio modalitate de a verifica veridicitatea datelor introduse.

În ambele situații, ca simplu utilizator care a acceptat prin completarea formulatului de contact să primească newsletter și alte mesaje comerciale de la noi, ca și în cazul în care își creează cont de utilizator pe site, pe care îl administrează singur și îl utilizează cu ID și parolă, utilizatorul este de acord în mod expres ca datele sale personale să fie înregistrate în baza de date a Cloud Engine SRL și păstrate pe o perioadă necesară scopului pentru care au fost comunicate datele personale sau până când utilizatorul solicită în scris altfel. Cloud Engine SRL are dreptul de a elimina oricând un utilizator din baza de date sau de a închide contul creat de un utilizator pe www.eges.ro fără să anunțe în prealabil utilizatorul.

Utilizatorul are dreptul să utilizeze datele sale personale după cum dorește pe site-ul nostru și se face direct și unic responsabil pentru cazul în care dă acces unor terți în contul său, in aceasta situatie noi nefiind în niciun fel reponsabili de securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal. În acest caz, Cloud Engine SRL nu își asumă nicio responsabilitate față de eventualele consecințe care pot apărea.

Utilizatorul are dreptul de a cere schimbări ale datelor sale personale în baza noastră de date, precum și de a cere eliminarea completă din baza noastră de date. Pentru ca acest lucru să fie posibil, utilizatorul are obligația de a ne informa printr-un email la adresa contact@eges.ro referitor la modificările pe care le dorește referitor la datele sale personale.

Cloud Engine SRL se obligă să nu facă publică adresa de email a utilizatorului și să nu o transmită către terți, cu excepția cazului în care legea cere altfel.

În cazul în care, utilizatorul alege în deplină cunoștință de cauză sau din greșeală / ignoranță să publice propriile sale date, făcându-le publice și punându-le la dispoziția terților, responsabilitatea în întregime îi revine utilizatorului, Cloud Engine SRL fiind exonerată de orice vină.

În afară de datele personale pe care le solicităm noi, utilizatorul are libertatea de a ne trimite materiale, informații, date. În cazul în care acestea nu au fost solicitate de noi, nu va fi responsabilitatea noastră să le păstrăm confidențiale sau securizate, ci a deținătorului/ utilizatorului care ni le-a transmis.

Pe site-ul www.eges.ro putem posta reclame ale unor terți, cu linkuri către site-urile terților sau alte site-uri, față de care nu avem nicio răspundere legată de securitate sau viruși. Conectarea de bună-voie la site-urile respective prin accesarea linkurilor provenite din www.eges.ro, care pot produce daune utilizatorilor atrage răspunderea în întregime a utilizatorului. De asemenea, dacă prin aterizarea pe alte pagini web provenite din linkuri afișate pe remarked.ro, utilizatorul alege să-și lase datele confidențiale, această alegere este personală și nu atrage răspunderea cu privire la păstrarea lor confidențială de către Cloud Engine SRL. Urmare a acestei alegeri, datele personale ale utilizatorului vor fi stocate de terți, nu de Cloud Engine SRL.

Datele cu caracter personal pe care noi le procesăm sunt: nume & prenume utilizator, telefonul utilizatorului, orașul de reședință al utilizatorului, nume companie, datele de identificare ale companiei, adresa sediului social, codul iban, banca, calitatea în firmă a utilizatorului.

Cloud Engine SRL își rezervă dreptul de a modifica sau completa politica de confidențialitate în orice moment, iar revizuirile întră în vigoare o dată cu afișarea lor publică pe www.eges.ro